Maag- en darm vergiftiging
Darmklachten

Oorzaken van een maag- en darm vergiftiging

Het is bedenkelijk. hoe snel men tegenwoordig een Maag- en darm vergiftiging kan oplopen. Ongetwijfeld zullen de vele chemicaliën die in onze voedingsmiddelenindustrie worden toegepast, alsook de bespuitingsmiddelen en dergelijke een voorname rol spelen. Het komt nogal eens voor dat vlees, met name worstwaren, vergiftigingen veroorzaakt. Vooral als in de zomer het vlees niet meer zo fris is, moet men oppassen.

Wie al eens in tropische of subtropische landen is geweest, weet hoe gevaarlijk het is vruchten te eten die niet eerst goed zijn gewassen. Een komkommersla kan voor iemand in de tropen onder bepaalde omstandigheden de dood betekenen. U kunt zich in zulke streken nog het best beperken tot vruchten die u kunt schillen, zoals bananen, sinaasappels en dergelijke.

Wanneer je bijvoorbeeld je handen niet wast wanneer je de Wolfskers hebt aangeraakt of beter genaamd, de Atropa belladonna (wolfskers) kan je in de problemen komen. Dat geldt ook voor de giftige latuw (giftsla) of de Rhus toxicodendron, eveneens een giftige plant. Deze planten veroorzaken harde buikpijn en huiduitslag. 

Geslaagde behandeling voor maag- en darm vergiftiging

Ook ik ben ooit vergiftigd geweest door een giftige plant. Door een intensieve middenrifademhaling verdwenen de pijnen wel een beetje, maar even later werd ik er toch opnieuw door opgeschrikt. Ik zocht in alle vroegte wat verlichting in de frisse buitenlucht en nam wat bladeren van de reuzenzuring mee, die ik op mijn buik legde om de pijn wat te verzachten. Maar ook dit gaf slechts een tijdelijke verbetering te zien, want tegen de ochtend begonnen de pijnen opnieuw. De ontlasting was overvloedig, maar de urinelozing heel gebrekkig, en dit maakte mij van streek. Ik was mij ervan bewust dat het lichaam vocht vasthield om aan de toestand het hoofd te kunnen bieden, en wat ik verwachtte kwam uit: ik moest die ochtend wel zevenmaal naar het toilet als gevolg van diarree. Mijn ontlasting was net water. Toch probeerde ik tussendoor nog wat te werken. Ik hield het vijf uur vol. maar moest het toen opgeven.

Slokje voor slokje dronk ik mijn medicijnen: Lachesis D12, Echinacea D2 en leem. Later nam ik ook nog Belladonna D4, voor het geval dat toch de wolfskers de boosdoener was. De middelen werkten inderdaad goed. Vreemd genoeg kwam eerst het middagmaal van de vorige dag eruit. zo’n trage spijsvertering heb ik normaal niet, mijn organen werken altijd behoorlijk vlot. Ik moet eerlijk zeggen dat ik te moe was om ook nog een middel tegen misselijkheid en het braken te nemen. Toch zouden Nux vomica en Ipecacuanha D4 mij heel goede diensten hebben bewezen. 

Toch moest ik mijn bed weer uit, omdat ik ook nog last kreeg van hartkrampen. Ik deed daarom een paar druppels Tonicum Crataegi bij de medicijnen en ziedaar: na vijf minuten was het hart weer rustig. Na verloop van tijd waren de darmen volkomen leeg en ik raakte alleen nog maar water kwijt. De medicijnen die ik bleef innemen, hadden nu alle kans om mijn lichaam gunstig te beïnvloeden en ik begon mij inderdaad weer beter te voelen. Alleen als ik diep ademhaalde voelde ik nog een lichte pijn in de darm, maar voor de rest had mijn overigens gezonde lichaam de vergiftiging overwonnen.

Voorzorgsmaatregelen maag- en darm vergiftiging


Veel mensen worden door zo’n maag- en darm vergiftiging zwaar ziek, omdat ze aan obstipatie lijden en de darm maar gebrekkig of helemaal niet functioneert. Het is daarom allereerst noodzakelijk de darm goed te ledigen, opdat de giften worden verwijderd. Want wat gebeurt er als de darmen niet goed functioneren en men bovendien niet kan braken? De gifstoffen kunnen geen uitweg vinden, zodat het lichaam deze zich ontbindende stoffen op de een of andere manier moet zien te verwerken. Dit kan heel ernstige gevolgen hebben, ja in bepaalde gevallen zelfs tot de dood leiden. Het is dus aan onwetendheid of nalatigheid toe te schrijven als men bij vergiftigingsverschijnselen niet onmiddellijk de darm aan het werk zei.

Mocht het zo zijn dal u de medicijnen weer uitspuwt bij het overgeven, probeer dan een klysma waaraan een laxeermiddel is toegevoegd. Het uitbraken van het laxeermiddel is niet zo erg. omdat daardoor per slot van rekening toch de maag weer wordt gereinigd. Zorg daarom voor een goede darmfunctie, zodat u bij een obstipatie ook van harde ontlasting kwijtraakt, waarna de hele darminhoud weer zacht en vloeibaar wordt en in beweging komt.

Een flinke diarree is een verschijnsel bij alle vergiftigingen. Het kan ook zijn dat het lichaam de nooduitgang van het braken kiest om zich van het gif te ontdoen. Als het lichaam het niet meer op de normale manier aankan, doen we er goed aan het te ondersteunen in de uitweg die het zoekt. Na zo’n reiniging dienen we te vasten.

verse wortelen voor lekkere sapjes
Verse wortelen

Wie bemerkt dat het hart niet helemaal in orde is, doet er goed aan een natuurlijk harttonicum te gebruiken zoals Tonicum Cratacgi. Een gevoelige lever kan worden ondersteund met wortelsap. Na zo’n dag of twee, drie, kunt u wat leem innemen om daarna weer te vasten. Als uw hart dit kan verwerken, is hel geenszins schadelijk. Zodra u weer wat trek in eten krijgt, zult u het voedsel ook kunnen verdragen.

Het is in zulke gevallen net als met kinderziekten: als ze juist worden behandeld, kunnen ze de gezondheid alleen maar ten goede komen. Door koorts en sterke reacties in maag en darmen worden de oude stoffen afgevoerd met als resultaat een grotere vitaliteit. Het klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar het lichaam kan van een goed begeleide en goed ondersteunde ziekte vaak veel voordeel trekken. Het is een soort grote schoonmaakbeurt. Het slijmvlies van de maag en de darmen wordt daardoor eens flink gereinigd, wat het hele organisme ten goede komt. Neem dus NIET uw toevlucht tot de chemische middelen die de symptomen juist onderdrukken. Integendeel, gebruik middelen die het lichaam in zijn activiteit ondersteunen. Wie de natuur aldus behulpzaam is, begaat bij de behandeling niet snel een vergissing, want de natuur is de beste leermeester. Wij mensen zijn het, die de fouten begaan.

 

gezonde lunch