Uitscheidingsstoornis

De werking van nuchtere darm en kronkeldarm wordt bijna uitsluitend geregeld door plaatselijke zenuwvlechten en klieren, onafhankelijk van de zenuwcentra, die slechts in noodgevallen worden ingeschakeld. Psychische toestanden, die ingrijpen via het vegetatieve zenuwstelsel doen zulks gewoonlijk in de gedeelten van de darm die wel rechtstreeks met die centra zijn verbonden ten behoeve van de uitscheiding. Bij de opvoeding van het kleine kind is het niet overdreven het tijdstip en de methode van de zindelijkheidstraining ernstig op te vatten. De stoelgang werkt bevrijdend en wordt beschouwd als een prestatie, die beloning verdient wanneer ze op het juiste ogenblik in het potje wordt gedeponeerd. De stoelgang kan tegenover niet beminde ouders echter evengoed een agressie worden: het kind doet het in de broek. Ook in dit geval werken »onverteerde« conflicten van de kindertijd dikwijls bij volwassenen door. Er wordt dan van anale (anus = aars) reacties gesproken.

Bekende vormen van uitscheidingsstoornissen worden hieronder vernoemd: verstopping en diarree.

Chronische verstopping

Wat met anale en seksuele handelingen samenhangt, wordt in onze landen vaak nog niet als natuurlijke levensfuncties beschouwd, maar onderdrukt (obstipare = obstipatie = verdringen). Mensen, die op grond van hun aanleg of van een verkeerde inprenting gevoelsmatig gesloten blijven voor hun medemensen, vertonen in veel gevallen de neiging ook lichamelijke verstoppingsverschijnselen te ontwikkelen. Ze zijn dwangmatig pedant, schoon of hebberig, weinig opofferingsgezind, wantrouwig en materialistisch.

Chronische diarree

Chronische diarree heeft gelijksoortige oorzaken als darmzweren. We weten allen, dat angst en onafwendbare overweldigende gebeurtenissen diarree teweeg kunnen brengen. Weke, onzelfstandige naturen kunnen ertoe neigen in deze kinderlijke reactievorm

te vluchten, wanneer ze het leven niet aankunnen. Meestal kunnen ze ook niets vasthouden: hun geld en hun zeldzame goede prestaties glijden hun door de vingers.

Colitis ulcerosa

Onbepaalde chronische diarree kan tot een gevaarlijke toestand leiden met zweren, weefselversterf en infecties in de dikke darm (colitis ulcerosa). De ernstige schuld- en agressiegevoelens die de grondslag van deze aandoening vormen, worden door de patiënt tegen zichzelf gericht.